123 Hope Street, Brooklyn, NY

משכנות אורבניקה הינה שותפה לפרויקט.
מדובר על פרויקט להקמת מבנה של 124 דירות מגורים להשכרה/מכירה בשכונת Williamsburg שבברוקלין, ניו יורק.
סיום צפוי של הפרויקט: אוקטובר 2018