Baltic Street, Brooklyn, NY

משכנות אורבניקה הינה שותפה לפרויקט.
מדובר על פרויקט להקמת מבנה של 69 דירות מגורים להשכרה בשכונת Park Slope שבברוקלין, ניו יורק.
סיום בניית הפרויקט: דצמבר 2016