Broadway, Manhattan, NY

פרויקט מגורים באזור מרכזי ומבוקש במנהטן.
קבוצת אורבניקה הינה אחת מקבוצה של משקיעים בפרויקט הכולל הוספה ומימוש זכויות בנייה נוספות בנכס, חידוש הבניין ומכירה של דירות מגורים.