פרויקט Edgware Road, London

פרויקט נדל"ן מסחרי מניב במיקום מבוקש בלונדון, בו חברה קבוצת אורבניקה עם שותפים נוספים.
במסגרת הפרויקט רכשה קבוצת השותפים נכס מסחרי, אשר יעבור תהליכי השבחה ופיתוח להגדלת התשואה ומכירתו כנס מניב.