River Tower Apartments, New York, NY

בניין ריבר טאוור המפורסם הינו פרויקט ענק המשלב שטחי מגורים ומשרדים.
קבוצת אורבניקה הינה חלק מקבוצת משקיעים בפרויקט זה, אשר מנוהל באופן שוטף ומבוצעות בו פעולות השבחה של שיפוץ דירות בבניין, שיפוץ הלובי והחזיתות.