Jackson Avenue, Long Island City, NY

משכנות אורבניקה הינה שותפה לפרויקט.
מדובר על פרויקט להקמת מבנה של 175 דירות מגורים למכירה ב- Long Island City שבקווינס, ניו יורק.
סיום צפוי של הפרויקט: ינואר 2019