Invalidenstraße, Mitte, Berlin

משכנות אורבניקה הינה שותפה בבעלות ובניהול הפרויקט.
מדובר על בנין קיים של 44 דירות מגורים ויחידה מסחרית בשכונת Mitte בברלין.
הדירות בבנין הקיים ישופצו, ישודרגו ויימכרו. בנוסף יוקם מבנה נוסף בן 5 דירות למכירה/השכרה בסמוך למבנה הקיים

K44, Mitte, Berlin

משכנות אורבניקה הינה שותפה לפרויקט.
מדובר על בנין משרדים קיים במרכז שכונת Mitte בברלין.
מטרת הרכישה הינה שינוי ייעוד המתחם בו נמצא המבנה למגורים והקמתו של בנין מגורים במקום המבנה הקיים.