פרויקט קרמניצקי, תל אביב

בבעלות קבוצת אורבניקה בניין משרדים ברחוב קרמניצקי בתל אביב.
הנכס מושכר ומנוהל באופן שוטף על ידי הקבוצה.
תחילת הפרויקט:
סיום משוער לפרויקט: