K44, Mitte, Berlin

פרויקט נדל"ן מניב בלב ברלין. בפרויקט זה שותפה קבוצת אורבניקה עם מספר משקיעים בניהול של בניין משרדים. הפרויקט כולל השבחה של הנכס והגדלת התשואה, עם אפשרות למכירה.